Vstup
zdarma
22. - 23. 10. 2014
veletrh práce
Středa 10:00 - 19:00Čtvrtek 9:00 – 16:00
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany

Cesta úspěchu 2011

Naši odborní partneři pro Vás připravili špičkový odborný program, který Vám otevře dvěře k novým příležitostem:

 1. 1. VOX a.s.: Osobní růst a vzdělávání v každém věku
 2. Jazyková škola Presto: Otestujte si jazykové znalosti
 3. Assessment Systems : Poznejte sami sebe prostřednictvím assessment centra
 4. Asociace poskytovatelů personálních služeb: Kariérní poradna
 5. S-COMP CENTRE: Otestujte si počítačové znalosti
 6. Koučink Centrum: Koučovací rozhovor – pouze Výherci VIP Cesty úspěchu
 7. Poradna pro studenty a absolventy, rodiče, zdravotně postižené a 45+

1. VOX a.s.: Osobní růst a vzdělávání v každém věku

19.10. středa
10:15 Mgr. Dušan Kalášek: Zvýšení šance uplatnění se na trhu práce za pomoci osobního rozvoje (1. VOX a.s.)
 • Seznámení účastníků s možnostmi zvýšení svých šancí při hledání zaměstnání absolvováním vzdělávacích kurzů.
13:00 Stanislava Vávrová: Sebedůvěra jako základ asertivního jednání (1. VOX a.s.)
 • Jak jednat, aby nás ostatní respektovali
 • Sebedůvěra, sebeúcta
 • Zákon přitažlivosti
 • Asertivita
15:00 Ing. Hana Ondrušková: Typologie v komunikaci (1. VOX a.s.)
 • Jak rychle odhadnout toho druhého?
 • Na co je který typ alergický?
 • Čím jste schopni přimět ho k práci :)?
 • Kde nejčastěji vznikají konflikty a jak se jim vyhnout?
 • Praktický test osobnostního typu – „A co jsem teda já?“
20.10. čtvrtek
09:15 Mgr. Vladimír Halama: Prezentační dovednosti pro uchazeče o zaměstnání
(1. VOX a.s.)
 • Připravit účastníky na přijímací pohovor
 • Příprava a stavba prezentace
 • Image, první dojem, oční kontakt
 • Jak zaujmout a získat si posluchače
 • Verbální a neverbální komunikace
11:00 Mgr. Vladimír Halama: Zvládání stresu pro pokročilé aneb nehaste požáry, najděte příčiny (1. VOX a.s.)
 • Co je to stres?
 • Stresory, typické reakce na stresové situace, hlubší mechanismy působení stresu
 • Krátkodobé antistresové techniky, relaxace, autogenní trénink, meditace
 • Trvalé zlepšení vyrovnanosti a odolnosti, metody moderní psychoterapie
13:00 Ing. Eva Holoubková: Vliv "chemie" v našem mozku na úspěch (1. VOX a.s.)
 • Kurz věnovaný skutečným příčinám toho, jak se cítíme a chováme.
 • O čem všem rozhodují chemické pochody v našem organismu?¨
 • Čím se liší mozek mužský a ženský?
 • Jak tyto poznatky využít ve svém životě?

Jazyková škola Presto: Otestujte si jazykové znalosti

 • On-line jazykové testování – AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, IJ, Čeština pro cizince
 • Ústní pohovory s metodiky/senior teachers – testování mluveného projevu – AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ, IJ, Čeština pro cizince
 • Osvědčení o orientační úrovni jazykových znalostí dle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

Nenechte si ujít:

19.10.2011 středa
10:00 – 10:45 Ukázková hodina - Jak napsat životopis v anglickém jazyce
16:00 – 16:45 Ukázková hodina - Pohovor: užitečné fráze
17:00 Slosování vyluštěných křížovek
20.10.2011 čtvrtek
10:00 – 10:45 Ukázková hodina - Pohovor: užitečné fráze
14:00 – 14:45 Ukázková hodina - Jak napsat životopis v anglickém jazyce
15:00 Slosování vyluštěných křížovek

Assessment Systems: Poznejte sami sebe prostřednictvím assessment centra

Už vám v rámci výběrového řízení přišla pozvánka i na AC (assessment centrum)? Slyšeli jste o této metodě od příbuzných nebo známých, ale sami s ní nemáte žádné osobní zkušenosti? Anebo jste naopak assessment centrum už absolvovali, avšak máte z tohoto zážitku smíšené pocity a dojmy?
Rádi se s vámi setkáme a poskytneme vám nejen odpovědi na vaše otázky, ale hlavně možnost sledovat nebo vyzkoušet si assessment centrum na vlastní kůži.

Prozradíme vám:
 • co je AC,
 • kdy a proč se používá při výběru zaměstnanců,
 • jaké metody a aktivity AC využívá,
 • kdo se AC účastní,
 • co můžete od AC očekávat a co si z nich můžete odnést.
Odvážní jednotlivci, kteří si na Profesia days AC vyzkouší, dostanou od našeho konzultanta/pozorovatele individuální zpětnou vazbu k účasti v AC, k osobnostním charakteristikám, k silným a rozvojovým stránkám a získají i doporučení pro svůj rozvoj.

Těší se na vás tým Assessment Systems

19. 10. 2011 středa
10:15-12:45 Ukázka assessment centra
15:30-18:00 Ukázka assessment centra
20. 10. 2011 čtvrtek
09:30-12:00 Ukázka assessment centra
13:00-15:30 Ukázka assessment centra

Asociace poskytovatelů personálních služeb: Kariérní poradna

Potřebujete poradit s životopisem, motivačním dopisem, s přípravou na pohovor nebo vás trápí další otázky ohledně získání zaměstnání? Čeká na vás 20 konzultantů, kteří vás přiblíží k dobré práci. Záštitu nad konzultační místnosti převzali členové Asociace poskytovatelů personálních služeb, kteří se snaží vytvářet podmínky pro úspěšný rozvoj stabilního trhu pracovních sil v České republice.

S-COMP CENTRE: Otestujte si počítačové znalosti

Program 19. 10. 2011

I. místnost II. místnost
10:00 – 10:30 Co Vám uniklo v Microsoft Word?
10:40 – 11:10 Úskalí přijímacího pohovoru Cvičné testování počítačových znalostí
12:00 – 12:30 Užitečné funkce v Microsoft Excel
12:40 – 13:10 Proč mé životopisy nefungují? Cvičné testování počítačových znalostí
14:00 – 14:30 Co vše se lze naučit s grafickými programy?
14:40 – 15:10 Úskalí přijímacího pohovoru Cvičné testování počítačových znalostí
16:00 – 16:30 Co Vám uniklo v Microsoft Word?
16:40 – 17:10 Proč mé životopisy nefungují? Cvičné testování počítačových znalostí
18:00 – 18:30 Užitečné funkce v Microsoft Excel

Program 20. 10. 2011

I. místnost II. místnost
10:00 – 10:30 Co Vám uniklo v Microsoft Word?
10:40 – 11:10 Úskalí přijímacího pohovoru Cvičné testování počítačových znalostí
12:00 – 12:30 Užitečné funkce v Microsoft Excel
12:40 – 13:10 Proč mé životopisy nefungují? Cvičné testování počítačových znalostí
14:00 – 14:30 Co vše se lze naučit s grafickými programy?
14:40 – 15:10 Úskalí přijímacího pohovoru Cvičné testování počítačových znalostí

Koučink Centrum: Koučovací rozhovor

Posuňte se na cestě k Vašemu úspěchu za pomoci invidiuálního koučinku. Vyhrajte VIP sezení v hodnotě 5.000,- Kč s profesionálním koučem Koučink Centra na Profesia days. Jediné, co je zapotřebí je reálné téma, které chcete posunout nebo změnit.
Více informací o tom, jak probíhá individuální koučink

Poradna pro studenty a absolventy, rodiče, zdravotně postižené a 45+

Síť mateřských center o.s.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 330 členských MC. Více: www.materska-centra.cz.
Síť mateřských center o.s. se dlouhodobě věnuje otázkám alternativních forem práce jako nástroje slaďování rodinného a pracovního života, problematice návratu na trh práce po dovolené i různým variantám péče o děti předškolního věku. Poradenství Sítě mateřských center bude zaměřeno na hledání cest, jak vyjít ze uzavřeného kruhu, který vymezuje především nedostatek alternativních forem práce a možností alternativní péče o děti.

Asistence o.s.

Občanské sdružení Asistence již více jak 15 let poskytuje služby lidem s tělesným a kombinovaných postižením. K jejím hlavním tématům patří zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Během veletrhu budou konzultantky Asistence o.s. připraveny poradit lidem se zdravotním postižením, kteří by rádi našli vhodné pracovní uplatnění, a zároveň zaměstnavatelům, kteří uvažují, že zaměstnají člověka se zdravotním postižením.

APERIO

Poradenství pro rodiče na trhu práce – každé dopoledne bude v poradně právnička, spolupracující s naší bezplatnou právní poradnou. Může vám zodpovědět dotazy z oblasti pracovního práva (odchod na MD, návrat do práce po MD a RD, na co máte od zaměstnavatele nárok), ale i případné sociálně právní otázky, související s mateřskou a rodičovskou dovolenou, rodinnými dávkami apod. K dispozici bude informační materiál pro rodiče (nejen) na trhu práce.

Santé Network

Společnost Santé Network je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí komplexní řešení služeb v oblasti preventivní a léčebné péče jak pro firemní, tak pro individuální klienty. Jedním z cílů společnosti je i plnohodnotné začlenění osob se zdravotním postižením zpět do společenského a profesního života. V současné době společnost zaměstnává v přepočteném stavu 75 osob se zdravotním postižením na kvalifikovaných, nemanuálních pozicích napříč společností. Vzhledem k prokazatelným výsledkům (Ruban d´Honour European Business Awards 2011, 2. místo Microsoft Zaměstnavatel roku bez bariér 2010, finalista TOP Filantrop 2010…), věrohodnosti společnosti (zisk ochranné známky „Práce postižených“) , spoluprací se zástupci MPSV, kteří mají na starosti strategii a koncepci politiky zaměstnanosti a neziskovým sektorem, který má na starosti podporované zaměstnávání OZP (Asistence o.s., SVAZTP, NFOZP, Borůvka o.s….), bychom rádi využili naše poznatky v této oblasti k poradenství pro zdravotně postižené uchazeče o zaměstnání (jak napsat CV, motivační dopis, kde hledat pracovní místo, jak komunikovat při pohovoru…) a k poradenství zástupcům firem, které by rády osoby zdravotně postižené zaměstnaly.

Effectivity

Effectivity: Zvyšujeme hodnotu vašeho času
Neodkládejte svoji kariéru! Effectivity je tu pro každého, kdo uvítá koučink, konzultace a poradenství v oblasti sebeřízení, osobního rozvoje a plánování kariéry tak, aby co nejrychleji dosáhl požadovaných výsledků. Jsme tu pro studenty, čerstvé absolventy i další zájemce. Více informací hledejte na www.osobniproduktivita.cz.

Gender Studies

Bezplatná právní poradna Gender Studies je určena převážně ženám a mužům, které a kteří zažili, respektive zažívají některou formu diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku, nebo mají dotaz který se týká podmínek odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, či možnosti flexibilního pracovního uspořádání.