Kdo jsme

Akademie řemesel Praha dnes nabízí žákům široké spektrum oborů zaměřených na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Zájemcům z řad veřejnosti nabízí rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky a certifikace. Každý žák je pro nás klientem, kterého si vážíme a jsme připraveni ho vybavit všemi potřebnými znalostmi a dovednostmi pro úspěšný vstup na současný trh práce.

Koho hledáme

Akademie řemesel Praha pomáhá v profesní orientaci žáků základních škol při volbě povolání, podporuje zájem žáků o technické obory. Hlavní partner školy, Metrostav a.s., vybrané žáky během studia nadstandardně podporuje, zajišťuje jim po ukončení studia práci. Rekvalifikace jsou jednou z cest pro nezaměstnané, jak mohou zvýšit své šance na trhu práce. Jde o nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

Co nabízíme

Akademie řemesel Praha nabízí žákům obory zaměřené na stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku a služby. Zajímavá je i nabídka tzv. zkráceného studia. Rekvalifikačními kurzy ukončenými profesní zkouškou řeší škola nedostatek technicky vzdělaných lidí na současném trhu práce. V případě získání úplné profesní kvalifikace může uchazeč následně získat i výuční list bez předchozího studia.

Kontakt

Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Zelený pruh 1294/52
14708 Praha 4, Krč

+420 244007007
+420 731570753
studium@zelenypruh.cz
http://www.zelenypruh.cz