Kdo jsme

Posláním Centra kompetencí, z. s., jsou činnosti v oblasti kariérového poradenství. Centrum kompetencí je v tomto směru jediným garantem švýcarské metody CH-Q - mapování kompetencí v České republice a jeho prostřednictvím se udělují certifikace této značky. Za přenos metody CH-Q do ČR získaly zakladatelky Centra kompetencí v 2014 Národní cenu kariérového poradenství.

Kontakt

Centrum kompetencí, z.s.