Kdo jsme

ČMKOS je největší odborovou centrálou v České republice. ČMKOS je dobrovolným, otevřeným a nezávislým demokratickým sdružením 29 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

Co nabízíme

* kolektivní vyjednávání (vyjednávání lepších pracovních podmínek včetně mezd a platů)
* bezplatné právní poradenství pro členy
* kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
* další benefity

Kontakt

ČMKOS
nám. W. Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

+420 23446 1111
info@cmkos.cz
http://www.cmkos.cz