Kdo jsme

EURES (Evropské služby zaměstnanosti, angl. European Employment Services) je síť, ve které spolupracují veřejné služby zaměstnanosti. Posláním sítě EURES, je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil ve všech 28 členských státech EU a dále v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP; tvoří jej 28 členských států Evropské unie plus Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a Švýcarsko.

Koho hledáme

EURES je určen jak uchazečům o práci, kteří mají zájem se přestěhovat do jiné země za účelem práce či studia, tak i zaměstnavatelům, kteří by chtěli zaměstnat pracovníky ze zahraničí.

Co nabízíme

Jedním z mnoha úkolů sítě EURES je poskytovat služby všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES občanům i zaměstnavatelům, je umožněno nejen pomocí databáze zveřejněné na EURES- národním portálu pracovní mobility, ale také pomocí informační, poradenské služby nabízené EURES poradci, působící na úřadech práce každé zúčastněné země.

Kontakt

EURES ČR
Domažlická 1139/11
130 000 Praha

+420 950178944
barbora.siskova@aa.mpsv.cz
http://www.eures.cz