Kdo jsme

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu. Zodpovídá za realizaci programu, od vyhlašování výzev k předkládání projektů a hodnocení projektových žádostí, přes zpracování pravidel a dohled nad průběhem projektů, až po prezentování výsledků a přínosů aktivit, které byly za evropské peníze podpořeny.

Co nabízíme

Operační program Zaměstnanost má za cíl prostřednictvím celé řady služeb (např. rekvalifikace, poradenství, sociální služby a služby veřejné správy) pomáhat lidem uplatnit se na trhu práce.

Chcete být součástí našeho týmu? Informace o volných pracovních pozicích najdete na stránce www.esfcr.cz/zamestnani-v-esif.

Kontakt

MPSV
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

+420950195601
esf@mpsv.cz
http://www.esfcr.cz