Kdo jsme

Úkolem Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání. NÚV je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Co nabízíme

Na www.infoabsolvent.cz uveřejňujeme aktuální a ověřené informace o oborech škol, údaje o uplatnění a nezaměstnanosti a praktická doporučení apod. Nabízíme také bezplatné a anonymní poradenství, a to jak žákům, studentům a jejich rodičům, tak dospělým - včetně ověřování a uznávání dovedností získaných v praxi.

Kontakt

Národní ústav pro vzdělávání
Weiova 1271/6
102 00 Praha 10

274 022 111
sekretariat@nuv.cz
http://www.nuv.cz