Vstup
zdarma
22. - 23. 10. 2014
veletrh práce
Středa 10:00 - 19:00Čtvrtek 9:00 – 16:00
Výstaviště PVA EXPO PRAHA Letňany
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Aktuální zprávy › Veletrh práce pro všechny skupiny se jmenuje Profesia days

Veletrh práce pro všechny skupiny se jmenuje Profesia days

Výkonná ředitelka společnosti Profesia Ivana Molnárová představuje plány ohledně veletrhu práce Profesia days v Praze a důvody, proč se společnost Profesia pro pracovní veletrh rozhodla.

Společnost Profesia chystá v říjnu veletrh práce v Praze - Profesia days 2011. Co Vás k tomu vedlo?

Profesia days je veletrh práce určený všem skupinám uchazečů. Dělali jsme si průzkum trhu a v České republice převládají specializované veletrhy práce pro určité skupiny uchazečů.

V únoru se nám v Bratislavě podařilo díky nabídkám a bohatému doprovodnému programu na podporu uchazečů při hledání práce přitáhnout 18 tisíc uchazečů.

Pražský veletrh Profesia days 2011 je naplánován na 19. a 20. října na Výstavišti Praha Letňany (Pražský veletržní areál).


Co považujete za největší výhodu veletrhu Profesia days?

Z reakcí uchazečů o práci, našich zkušeností a také z vyjádření firem, které se na Profesia days prezentovaly, víme, že zaměstnavatelé na veletrhu oceňují možnost osobně se setkat s uchazeči o práci a vidět jejich bezprostřední prezentaci.

V současnosti poptávka ze strany uchazečů o práci převyšuje nabídku volných pracovních míst na trhu práce. Zaměstnavatelé zejména z menších firem, které nemají samostatné personální oddělení věnující se náboru zaměstnanců, oceňují možnost setkat se se zájemci o práci osobně a na jednom místě.

Obě strany oceňují také to, že na jednu stranu firmy mají možnost zažít člověka a zvážit, zda je to vhodný kandidát a i po lidské stránce zapadne do prostředí firmy, na druhou stranu prezentace firmy uchazeči ukáže, jakou firemní kulturu může u zaměstnavatele očekávat.


Co je pro firmy hlavním lákadlem k vystavování na veletrhu?

Na veletrhu má firma možnost na jednom místě oslovit velký počet uchazečů. Přímo se s uchazečem setkat a zjistit bezprostřední reakce.

Více než čtvrtina uchazečů, kteří přišli na veletrh Profesia days v únoru, byli podle statistik aktuálně pracující uchazeči zajímající se o nové možnosti. Vystavovatelé mají možnost prezentovat se před tisíci návštěvníků. Součástí veletrhu je samostatná část HR days, kde je připraven aktuální a profesionální program speciálně pro komunitu personalistů. Personalisté se na HR days dostanou k zajímavým informacím z oblasti své odbornosti.

Struktura návštěvníků veletrhu práce Profesia days podle aktuálního stavu uchazeče

Struktura návštěvníků veletrhu práce Profesia days podle aktuálního stavu uchazeče


Je reálná šance, že s uchazečem podepíše firma přímo i pracovní smlouvu?

Také letos se na Profesia days prezentovaly firmy, které přímo na veletrhu nabízely uchazečům zaměstnání. Osobní setkání je v současnosti jednou z velkých výhod tradičního veletrhu oproti virtuálnímu veletrhu, na kterém není možné, aby došlo až k podepsání smlouvy.


Jaký doprovodný program mohou očekávat vystavovatelé a jaký uchazeči?

Nezanedbatelnou výhodou veletrhu práce je doprovodný program. Na veletrhu probíhá kariérní poradenství pro uchazeče o práci, které má díky spolupráci s médii velký ohlas. V něm si mohou najít reálné zaměstnání uchazeči od studentů a absolventů vstupujících na trh práce až po lidi, kteří právě jsou v pracovním poměru. Je už dobrou tradicí, že každá výzva je pro nás lákadlem, a tak jsme se rozhodli, že na veletrhu se pokusíme pomoci i ohroženým skupinám na trhu práce, jako jsou lidé nad 45 let, maminky po mateřské dovolené nebo zdravotně postižení.


Jak hodnotí veletrh účastníci: Prohlédněte si reportáž v Hospodářských novinách mezi vystavovateli


Plánujete i v Praze veletrh pro personalisty?

I v Praze bude souběžně s Profesia days probíhat veletrh HR days - exkluzivní veletrh pro personalisty a HR manažery či ředitele firem. Jde o speciální přednášky zastřešované domácími i mezinárodními odborníky z oboru. Odbornými partnery jsou společnosti Motiv P, Koučink Centrum, Assessment Systems a PRK Partners.3.6.2011
Profesia
Marcela Glevická